Youths Go Green er et projekt, som integrerer teori og praksisviden om bæredygtighed i undervisningen i primært naturfag hos afgangsklasser i folkeskolen og ungdomsuddannelser i Nordjylland. Projektet styrker den naturfaglige almendannelse og giver unge interesse, viden, kompetencer og motivation til fortsat uddannelse, til at træffe bæredygtige valg om deres fremtid samt til at handle individuelt og i fællesskaber.
Projektet bygger på kendte og veletablerede netværk, samarbejder og formidlingsplatforme og forankres efter endt projektperiode i et nyt Sustainable Academy Nordjylland, hvis ambition er at kunne levere undervisningsforløb i bæredygtighed til alle aldersgrupper og uddannelsesretninger.

Baggrund for projektet

De nordjyske virksomheder efterspørger i stigende grad medarbejdere med naturvidenskabelige, tekniske og digitale kompetencer (STEM), blandt andet for også at kunne indfri dokumenterede vækstpotentialer inden for bæredygtighed. Stærke STEM-kompetencer bliver fremover centralt for at drive teknologi- og vidensbaseret vækst. Stigningen i tilgangen til STEM-uddannelser har ikke været stor nok til at matche stigningen i efterspørgslen. Antallet af forgæves rekrutteringer er siden 2010 vokset mere i Nordjylland end i resten landet, og der er tydelige tegn på, at det bliver sværere for nordjyske virksomheder at rekruttere arbejdskraft med STEM-kompetencer. Der er igangsat flere initiativer, men YouGO vil fokusere på et bredere fokus på potentielle STEM-ere, herunder unge fra uddannelsesfremmede hjem, piger, fokus på overgangene mellem uddannelsesniveauer, øget inddragelse af erhvervsmæssige styrkepositioner og behov for koordinering mellem uddannelsesinstitutioner og lokale virksomheder.

To personer sidder til workshop og tager noter

Et stærkt netværk

Aalborg Kommunes Center for Grøn Omstilling står bag projektet. Center for Grøn Omstilling arbejder med bæredygtighed baseret på partnerskaber og har derfor et tæt netværk til både detailhandlen, boligforeninger, borgere, organisationer m.fl. CGO har et stærkt samarbejde til Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark (NBE), som har unikke muligheder for at aktivere virksomheder. NBE har et et flerårigt samarbejde mellem nordjyske kommuner, region, videregående uddannelsesinstitutioner og virksomheder om miljøforbedringer og cirkulær økonomi.

Logo for Center for Grøn Omstilling

Partnere i projektet

Projektet har et bredt partnerskab for at kunne forene ambitionerne og forankre målene i projektet. På uddannelsesfronten deltager både Aalborg Universitet (AAU) og University College Nordjylland (UCN) som projektpartnere. UCN er UNESCO verdensmålsskole og uddanner lærere, natur- og kulturformidere, teknikere og businessfolk, der sammen med start-ups inden for bæredygtighed kan aktiveres som ressourcer i projektet. AAU er et af de bedste ingeniør-universiteter på international skala og uddanner også kommende undervisere i naturfag inden for biologi, fysik, kemi, matematik. Både AAU og UCN leverer i forvejen efteruddannelse af lærere og har etablerede systemer til samarbejde mellem studerende, virksomheder og skoler. Region Nordjylland er ligeledes projektpartner, da de er vært for Den Nordjyske Teknologipagt og hjemsted for STEM-sekretariatet.

Workshop, hvor tre persober løser en opgave ved et bord.

Samarbejdspartnere

Projektet støttes af Aalborg Forsynings Vand- og Energidivision, Aalborg Katedralskole, Aalborg Handelsgymnasium, Lyras A/S, Astras Forankringsafdeling og Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune.

Støtte fra Novo Nordisk Fonden

Projektet, som varer fra august 2020 til 31. december 2023, er støttet af Novo Nordisk Fonden under titlen "Youths Go Green - grøn uddannelse for unge"

Logo for Novo Nordisk

I samarbejde med