Samarbejde på tværs

Lærerne føler, at eleverne får et godt fagligt udbytte. YouGo fungerer godt som en brobygning til universitetet, hvor eleverne i højere grad selv skal kunne udforme problemstillinger. Lærerne udtaler, at samarbejdet mellem de deltagende parter har fungeret upåklageligt, og at det har været nemt og rart at samarbejde med virksomhederne om at frembringe det bedst mulige resultat. De deltagende virksomheder er positivt overrasket over de ideer, eleverne præsenterede d. 2. oktober 2020. De har været glade for at deltage og fandt det interessant at følge eleverne og se resultaterne af de forskellige aktiviteter i forløbet.

De 8 skridt

De 8 skridt er et inspirationskatalog til at styrke koblingen mellem skoler, virksomheder og vidensinstitutioner og støtte undervisere i at planlægge og gennemføre undervisningsforløb i bæredygtighed.

I samarbejde med