Youths Go Green (YouGo) er et tilbud for folkeskolens 7. og 8. klasser samt gymnasiale uddannelser, hvor FN’s 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling vil være i fokus for tilegnelse af viden og metoder om bæredygtighed i øjenhøjde. YouGo inspirerer unge til handling, involvering, karrieremuligheder og perspektivering i den grønne agenda.

Naturvidenskabelig undervisning

YouGo tester en række uddannelsesforløb i gymnasiale uddannelser og folkeskolens afgangsklasser. Uddannelsesforløbene er tværfaglige og tager afsæt i at løse bæredygtighedsudfordringer med naturvidenskabelige viden og metoder. Forløbene skal medvirke til at opfylde læreplanerne for de pågældende fag og til tværfaglighed på tværs af fag. Projektet vil også skabe sammenhæng i naturfagsundervisningen på langs i uddannelsessystemet.

Studerende arbejder ved et stort bord med forskellige kasser, papirer mm.

Cases fra virkeligheden

De unge møder lokale virksomheder, som præsenterer relevante cases for de deltagende klasser. Match mellem virksomheder og elever bliver håndholdt af projektets tovholdere. Virksomhederne er involveret i hele forløbet og følger de unge og stiller sig til rådighed som sparringspartner. Ligeledes vil studerende på relevante uddannelser medvirke gennem ung-til-ung undervisning og som rollemodeller. Der er også et kompetenceudviklingsforløb for lærere, som kan få redskaber til at få projektets mål til at forenes med undervisningsplanerne.

5 piger med merchandise fra AVAS, hvor de har løst en case.

I samarbejde med