Youths Go Green (YouGo) er et tilbud for folkeskolens 7. og 8. klasser samt gymnasiale uddannelser, hvor FN’s 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling vil være i fokus for tilegnelse af viden og metoder om bæredygtighed i øjenhøjde. YouGo inspirerer unge til handling, involvering, karrieremuligheder og perspektivering i den grønne agenda.

Naturvidenskabelig undervisning

YouGo tester en række uddannelsesforløb i gymnasiale uddannelser og folkeskolens afgangsklasser. Uddannelsesforløbene er tværfaglige og tager afsæt i at løse bæredygtighedsudfordringer med naturvidenskabelige viden og metoder. Forløbene skal medvirke til at opfylde læreplanerne for de pågældende fag og til tværfaglighed på tværs af fag. Projektet vil også skabe sammenhæng i naturfagsundervisningen på langs i uddannelsessystemet.

Cases fra virkeligheden

De unge møder lokale virksomheder, som præsenterer relevante cases for de deltagende klasser. Match mellem virksomheder og elever bliver håndholdt af projektets tovholdere. Virksomhederne er involveret i hele forløbet og følger de unge og stiller sig til rådighed som sparringspartner. Ligeledes vil studerende på relevante uddannelser medvirke gennem ung-til-ung undervisning og som rollemodeller. Der er også et kompetenceudviklingsforløb for lærere, som kan få redskaber til at få projektets mål til at forenes med undervisningsplanerne.

I samarbejde med