Det overordnede formål med Youths Go Green er at øge unge nordjyders science-kapital. Youths Go Green er afprøvning af uddannelsesforløb i gymnasiale uddannelser og folkeskolens afgangsklasser. Uddannelsesforløbene er tværfaglige og har fokus på bæredygtighed i STEM-fagene.

 

De første forløb bliver afholdt i efteråret 2021 for folkeskolens 7. og 8. klasser. I foråret 2022 er det de gymnasiale uddannelser, der går i gang. Med afsæt i disse forløb og erfaringer vil forløbene skaleres til 15 forløb i henholdsvis 2022 og 2023.

Der vil løbende blive lagt information om uddannelsesforløb, tilmelding osv. her på siden. Kontakt os gerne for spørgsmål.

Bæredygtighed i virkeligheden

Projektet er lokalt forankret gennem arbejde med lokale virksomheders bæredygtighedsudfordringer, så den naturfaglige undervisning relateres til virkelige problemstillinger. Den grønne dagsorden er fokus som aldrig før hos de nordjyske virksomheder, og det er derfor vigtigt, at de unge klædes på, så vi kan matche behovet nu og fremadrettet. Virksomhederne indgår i forløbet med en case, som eleverne arbejder med i løbet af 3 uger. I den tid stiller virksomheden sig til rådighed for spørgsmål og sparring med eleverne. Slutteligt inviteres virksomheden ind til præsentation af cases og får mulighed for at tage gode ideer med hjem og eventuelle uddybende møder med nogle af eleverne.

5 piger med merchandise fra AVAS, hvor de har løst en case.

Ung til ung læring

YouGo omfatter først gymnasiale uddannelser og udvider herefter med folkeskolens udskoling og lærere i folkeskolen. YouGo har nemlig også et spor med ung-til-ung aktiviteter, hvor unge på universiteterne først kobles på de gymnasiale uddannelser som sparringspartner under forløbet. Senere vil gymnasieeleverne på lige fod supportere folkeskoleelever med deres projekter. Ung-til-ung læring er givende, relaterbart og inspirerende - både fagligt, og også uddannelsesmæssigt. Det vil give en form for mentor rolle og er derfor en central del af projektet.

Studerende arbejder ved et stort bord med forskellige kasser, papirer mm.

Uddannelse for involverede lærere

For at øge lærernes kompetencer og knytte deres viden inden for naturfaglighed til bæredygtighed, vil de gennemgå et målrettet kursus, så de efter projektperioden kan fortsætte undervisningen med et solidt vidensniveau i bæredygtighed og en effektiv didaktik på tværs af naturfag.

Sammenspillet er afgørende

Undervisningsforløbene skal bidrage direkte til opfyldelsen af målene i de naturvidenskabelige fag og gøre det lettere for lærerne at inddrage eksterne aktører i åben-skole samarbejder og læringsfællesskaber. Samspillet mellem virksomheder, lærere og studerende er hovedgrebet, og projektet aktiverer funktioner, netværk og viden, der gør et dynamisk og varigt samspil muligt.

Fire mennesker sidder i en gruppe og diskuterer til Bæredygtighedsfestivalen.